• Przeglądanie ksiąg wieczystych:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

  • Wyszukiwanie podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

  • Wgląd do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia:

https://www.rejestry.net.pl/

  • Wyszukiwanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

https://prod.ceidg.gov.pl

  • Izba Notarialna w Gdańsku:

http://www.gdin.pl/