Kancelaria istnieje od roku 2001. Notariusz Dorota Ewertowska odbyła wcześniej aplikację notarialną i asesurę. 

Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy. 

Notariusz jako osoba zaufania publicznego czuwa nad ochroną interesów stron czynności notarialnych.

Kancelaria Notarialna

Kancelaria mieści się w centrum Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 na piątym piętrze budynku Domu Rzemiosła, w odległości ok. 200 m od Dworca PKP – SKM, w bliskim sąsiedztwie wielu banków i oddziału Urzędu Miasta. W budynku jest winda, która zapewni łatwy dostęp do biura osobom niepełnosprawnym.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, ale ze względu na szczególne okoliczności (np. zły stan zdrowia klienta i jego niemożność przybycia) mogą być również dokonywane w innym miejscu.

Notariusz udziela wszelkich porad i informacji na temat czynności notarialnych bezpłatnie. 

Kontaktując się z kancelarią uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnych, a także opłat i podatków, które notariusz ma obowiązek  od Państwa pobrać.