Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 22, poz.91) z późn. zm.  – Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne,
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  3. sporządza poświadczenia,
  4. spisuje protokoły,
  5. sporządza protesty weksli i czeków,
  6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
  7. sporządza odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów,
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.